РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА


Здравейте,
В нашия сайт ние, като адвокати в София, Ви предлагаме правни услуги за:

Регистрация на фирма

адвокат в София Пререгистрация на фирма. Често се използва и термина откриване на фирма. Към тази услуга пристъпваме с повишено внимание. При извършването й следва детайлно да се познават разпоредбите на новия Закон за търговския регистър. Съдействаме и за вписване на промени на управители, в капитала, продажба на фирма, дялове, акции, прекратяване, ликвидация,заличаване. Едно уточнение: Съгласно новите разоредби, адвокат в София може да подаде в София–Агенция по вписвания, заявление относно фирма, независимо в кое населено място в страната се намира нейното седалище. Защо Ви е изгодно с адвокат...вижте. Извършваме услуги и в други сфери... прочети още >>
Надяваме се да Ви бъдем полезни!

ТЪРГОВСКО ПРАВО

адвокат в София І спор за имотЖелаете регистрация на дружество с ограничена отговорност! Необходимо, е да ни посочите данните за лицата, които ще бъдат съдружници, както и...прочети още >>
Желаете регистрация на Едноличен търговец! Нужно е да ни посочите личните си данни, името, което жела ете да има фирмата... прочети още >>
Желаете регистрация на Акционер но дружество! Необходими са ни данните за акционерите..прочети още>>
продажба на фирма дялове
Желаете продажба на фирма или дялове! Извършваме консултации за прехвърляне на предприятие и съдействаме... прочети още >>
Желаете регистрация на сдружение, фондация с идеална цел! Нужно е да ни посочите в обществена или частна полза ще е сдружението и...прочети още >>
Нарушен договор, неплатежоспособност
Като управител на фирма имате проблем! Извършваме правни консултации, изготвяме молби, договори, завеждаме дела. прочети още >>

ВЕЩНО ПРАВО И ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

Имате проблем за имот! Извър шваме консултации по вещ ноправни и реституционни въпроси..прочети още >>
Желаете да закупите или продаде те имот! Извършваме консултации, проучваме има ли тежести имотът и ..прочети още >>
Желаете да сключите договор или договора Ви не се изпълня ва! Ще ви дадем консултация и..прочети още >>

ДАНЪЧНО И МИТНИЧЕСКО ПРАВО

Имате проблем, свързан с данъчните власти! Извършваме обжалване на данъчни актове по административен и съдебен ред и ..прочети още >>
Имате проблем, свързан с митническите власти! Извършваме обжалване на митнически актове по административен и съдебен ред и ..прочети още >>
данъчен акт, митнически акт, обжалване
Начало  |   Регистрация на фирма  |   Услуги  |   Едноличен търговец  |   ООД/ЕООД  |   Акционерно дружество  |   Фондация Сдружение  |   Вещно право и договори  |   Семейно и наследствено право  |   Данъчно и митническо право  |   Заявка  |   Контакти
© 1997-2008 Агенция за правни услуги и консултации Alesta-M Consult
разработен от Alesta-M Consult LTD